bg.informacja@umed.lodz.pl
(0-42) 272 54 27

Bazy danych i wydawców

A- A A+
    Podziel się

Nazwa bazy Logo Rodzaj bazy Opis
Academic Search Complete (EBSCO) Pełnotekstowa
ACS All Current Publications   Pełnotekstowa
ACS Legacy Archives   Pełnotekstowa
Bibliografia pracowników Akademii Medycznej w Łodzi   Bibliograficzna
Bibliografia pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi   Bibliograficzna
BMJ Journals Pełnotekstowa
Dentistry & Oral Science Source Pełnotekstowa
DynaMed Plus Bibliograficzna
Elsevier Journals/online (ScienceDirect) Pełnotekstowa
Embase (1988-2016) Bibliograficzno-abstraktowa z dostępem do pełnych tekstów
Embase (1996-2016) Bibliograficzno-abstraktowa z dostępem do pełnych tekstów
Health Source – Consumer Edition (EBSCO) Bibliograficzno-abstraktowa z dostępem do pełnych tekstów
Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCO) Bibliograficzno-abstraktowa z dostępem do pełnych tekstów
Informa Healthcare Bibliograficzno-abstraktowa z dostępem do pełnych tekstów
InCites Journal Citation Reports (Web of Science) Ranking
Karger Pełnotekstowa
Legalis System Informacji Prawnej
LWW 2015 Pełnotekstowa
MedicinesComplete Pełnotekstowa
Medline (EBSCO) Pełnotekstowa
Medline Complete Pełnotekstowa
Micromedex Platforma
Nursing & Allied Health Database (ProQuest) Platforma
Ovid MEDLINE (1946-2016) Bibliograficzno-pełnotekstowa
Oxford Journals Pełnotekstowa
Pharmaceutical News Index Bibliograficzna
Polska Bibliografia Lekarska (PBL 1979-1990)   Bibliograficzna
Polska Bibliografia Lekarska (PBL 1991-) Bibliograficzna
ProQuest Dissertations & Theses A&I: Health & Medicine Bibliograficzno-pełnotekstowa
ProQuest Family Health Journals Bibliograficzno-pełnotekstowa
ProQuest Health & Medical Complete Bibliograficzno-pełnotekstowa
ProQuest Health Management   Bibliograficzno-pełnotekstowa
PubMed   Bibliograficzno-abstraktowa, część publikacji z dostępem do pełnych tekstów
Reaxys Bibliograficzno-pełnotekstowa
RSC   Pełnotekstowa
SciFinder – Chemical Abstracts   Wymagana rejestracja – kliknij
Scopus(SciVerse)   Bibliograficzno-bibliometryczna
Springer/ICM   Pełnotekstowa
SpringerLink/online   Pełnotekstowa
Web of Science   Bibliograficzno-bibliometryczna
Wiley Online Library

Pełnotekstowa