bg.informacja@umed.lodz.pl
(0-42) 272 54 27

Bazy danych i wydawców

A- A A+
    Podziel się

Z zasobów elektronicznych można korzystać zdalnie.
Zobacz „Jak się zalogować​?”

 

 

Nazwa bazy Logo Rodzaj bazy Opis
Academic Search Complete (EBSCO) Pełnotekstowa
ACS All Current Publications   Pełnotekstowa
ACS Legacy Archives   Pełnotekstowa
Bibliografia pracowników Akademii Medycznej w Łodzi   Bibliograficzna
Bibliografia pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi   Bibliograficzna
BMJ Journals Pełnotekstowa
Dentistry & Oral Science Source Pełnotekstowa
DynaMed Plus Bibliograficzna
Elsevier Journals/online (ScienceDirect) Pełnotekstowa
Embase (1988-2016) Bibliograficzno-abstraktowa z dostępem do pełnych tekstów
Embase (1996-2016) Bibliograficzno-abstraktowa z dostępem do pełnych tekstów
Health Source – Consumer Edition (EBSCO) Bibliograficzno-abstraktowa z dostępem do pełnych tekstów
Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCO) Bibliograficzno-abstraktowa z dostępem do pełnych tekstów
Informa Healthcare Bibliograficzno-abstraktowa z dostępem do pełnych tekstów
InCites Journal Citation Reports (Web of Science) Ranking
Karger Pełnotekstowa
Legalis System Informacji Prawnej
MedicinesComplete Pełnotekstowa
Medline (EBSCO) Pełnotekstowa
Medline Complete Pełnotekstowa
Micromedex Platforma
Nursing & Allied Health Database (ProQuest) Platforma
Ovid MEDLINE (1946-2016) Bibliograficzno-pełnotekstowa
Oxford Journals Pełnotekstowa
Pharmaceutical News Index Bibliograficzna
Polska Bibliografia Lekarska (PBL 1979-1990)   Bibliograficzna
Polska Bibliografia Lekarska (PBL 1991-) Bibliograficzna
ProQuest Dissertations & Theses A&I: Health & Medicine Bibliograficzno-pełnotekstowa
ProQuest Family Health Journals Bibliograficzno-pełnotekstowa
ProQuest Health & Medical Complete Bibliograficzno-pełnotekstowa
ProQuest Health Management   Bibliograficzno-pełnotekstowa
PubMed   Bibliograficzno-abstraktowa, część publikacji z dostępem do pełnych tekstów
RSC   Pełnotekstowa
SciFinder – Chemical Abstracts   Wymagana rejestracja – kliknij
Scopus(SciVerse)   Bibliograficzno-bibliometryczna
Springer/ICM   Pełnotekstowa
SpringerLink/online   Pełnotekstowa
Web of Science   Bibliograficzno-bibliometryczna
Wiley Online Library

Pełnotekstowa