bg.informacja@umed.lodz.pl
(0-42) 272 54 27

Wirtualna Biblioteka Nauki – oferta na 2018 rok

A- A A+
    Podziel się

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedłużyło na rok 2018 licencje krajowe: Elsevier, Springer z Open Choice, Wiley, Science, Nature, Scopus i Web of Science, czyli ważnych baz umożliwiających:

  • dostęp do najnowszej naukowej literatury medycznej,
  • wyszukiwanie zasobów elektronicznych,
  • analizowanie dorobku naukowego,
  • gromadzenie i porządkowanie wyszukanej literatury na wybrany temat.

Dostęp do baz możliwy jest ze strony internetowej Centrum Informacyjno-Bibliotecznego UM w Łodzi: www.cib.umed.lodz.pl (dostęp w sieci uczelnianej bez logowania, dostęp zdalny możliwy jest po zalogowaniu – dla studentów i pracowników UM w Łodzi, posiadających konto biblioteczne).

Ponadto zostały uruchomione roczne licencje pilotażowe do narzędzi bibliometrycznych InCites (dodatek do bazy Web of Science) i SciVal (dodatek do bazy Scopus). Rozszerzona została również licencja krajowa Springer i obecnie pozwala na dostęp do m.in.  ponad 112.000 e-książek anglojęzycznych, w tym z zakresu medycyny. Na stronach WBN uruchomiona została także przeglądarka dziedzinowa e-książki w WBN, która docelowo będzie obejmować wszystkie książki dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley.

InCites – służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.

SciVal – to narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, które umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.

Więcej informacji o zasobach dostępnych w licencji krajowej można znaleźć na stronie internetowej Wirtualnej Biblioteki Nauki. Dostęp do zasobów zapewnia Centrum Informacyjno-Biblioteczne UM w Łodzi. Kontakt: bg.informacja@umed.lodz.pl