bg.informacja@umed.lodz.pl
(0-42) 272 54 27

Szkolenia z zakresu informacji naukowej – „Operacja-Integracja 2.0!”

A- A A+
    Podziel się

Szkolenia z zakresu informacji naukowej

W ramach projektu „Operacja-Integracja 2.0!” Centrum Informacyjno-Biblioteczne UM rozpoczęło serię szkoleń z zakresu informacji naukowej. Wśród tematów znalazło się 21 różnych propozycji. Szkolenia będą realizowane do końca 2022 roku w różnych lokalizacjach, również na zamówienie Jednostek UM. Zapisy na obecnie prowadzone szkolenia są dostępne poprzez Intranet (Kafelek „Zapisy na szkolenia”). Do udziału zapraszamy przede wszystkim pracowników dydaktycznych i naukowych. 

Jeżeli nie macie Państwo dostępu do zapisów, prosimy o kontakt e-mailowy (prosimy o dodanie tytułu maila „Zapisy Operacja: Integracja 2.0”).

Pełna lista tematów

1. Gdzie szukać? Prezentacja strony internetowej CIB oraz sposobu jej nawigowania w celu odnalezienia interesujących  informacji.

2. Bazy biomedyczne, np.: Embase, Medline przedstawienie technik wyszukiwawczych niezbędnych do odnalezienia relewantnej literatury naukowej.

3. Nowy PubMed strategie wyszukiwawcze jak znaleźć trafne terminy wyszukiwawcze i dobierać właściwe słowa kluczowe.

4. Nowy PubMed wyszukiwanie zaawansowane: przedstawienie zaawansowanych metod i technik w celu dotarcia do publikacji prezentujących najnowsze osiągnięcia naukowe na świecie.

5. MeSH medyczne hasła przedmiotowe, omówienie niezbędnych elementów do przeprowadzenia efektywnego przeszukiwania baz biomedycznych.

6. Polska Bibliografia Lekarska – wykorzystanie możliwości polskiej bibliograficznej bazy medycznej.

7. Przeglądy systematyczne/systematic reviews pomoc bibliotekarzy w wyszukiwaniu i gromadzeniu publikacji.

8. e-książki czy ibuki korzyści płynące z korzystania z książek elektronicznych.

9. Wyszukiwanie czasopism i pełnych tekstów artykułów, poprzez wyszukiwarkę Full Text Finder, BrowZine oraz dostęp do PDFów z baz bibliograficzno-pełnotekstowych.

10. Menadżery bibliografii – umożliwiających stworzenie własnej biblioteki bibliograficznej i wykorzystanie jej w trakcie pisania tekstu.

11. Open Access – Model publikacji Open Access, zasady polityki wydawniczej.

12. Czasopisma Open Access.

13. Licencje Creative Commons.

14. Otwarte dane badawcze.

15. Prawo autorskie w działalności dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej.

16. Web of Science, Scopus – platformy bibliometryczne.

17. Bibliometria cytowania, h-indeks, Impact Factor.

18. PublicUM – repozytorium instytucjonalne jako narzędzie do gromadzenia i upowszechniania własnego dorobku naukowego.

19. Specjalistyczne narzędzia informacji naukowej – baza leków (temat obecnie niedostępny, w opracowaniu).

20. Specjalistyczne narzędzia informacji naukowej – baza metod badawczych i ich wykorzystanie (temat obecnie niedostępny, w opracowaniu).

21. Praca z tekstem (nie tylko) naukowym.

 

Zamawianie szkoleń dla Państwa jednostki
Jest możliwość przeprowadzenia szkolenia we wskazanej lokalizacji, CIB dysponuje również laptopami, które można na szkolenie wypożyczyć.
Grupa szkoleniowa powinna liczyć 5-15 osób. W celu zamówienia szkolenia prosimy o kontakt mailowy: bg.informacja@umed.lodz.pl