bg.informacja@umed.lodz.pl
(0-42) 272 54 27

Publikacja w PLOS ONE

A- A A+
    Podziel się

Polecamy nowy artykuł „Common variants in glyoxalase I do not increase chronic pancreatitis risk” opublikowany w prestiżowym czasopiśmie Plos One. Wśród autorów publikacji jest prof. dr hab. n.med. Ewa Małecka-Panas, reprezentująca Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

 

To efekt międzynarodowej współpracy. W pracy tej, obejmującej 18 ośrodków badawczych w Europie, badano możliwy wpływ stresu oksydacyjnego w patogenezie przewlekłego alkoholowego i niealkoholowego zapalenia trzustki. Jest to nowa linia badań nad poznaniem patogenezy tej choroby, dotychczas słabo poznanej. Współpracownikami z Polski są Prof. Stanisław Głuszek i Prof. Ewa Małecka-Panas. Na postawie badania całego genomu w dużej kohorcie chorych udało się z dużą pewnością ustalić, że odmiany (varianty) z obniżoną funkcją Glioksalazy 1, hamującej procesy stresu oksydacyjnego nie zwiększają ryzyka rozwoju przewlekłego zapalenia trzustki.