bg.informacja@umed.lodz.pl
(0-42) 272 54 27

PublicUM – komunikat dla pracowników UM w Łodzi

A- A A+
    Podziel się

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w Process Portalu uruchomiona została możliwość zgłaszania dorobku naukowego i aktywności/osiągnięć zawodowych do PublicUM – nowego Systemu Informacji o Działalności Naukowej pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Sposób zgłaszania dorobku uległ znacznemu uproszczeniu. W Process Portalu dodany został proces „AP10.02 Dorobek naukowy”, który umożliwia zgłoszenie publikacji naukowych (artykuły, streszczenia zjazdowe, książki, rozdziały) oraz informacji o pozapublikacyjnej działalności związanej z pracą zawodową. Pracę może obecnie zgłosić każdy pracownik Uczelni, który ma dostęp do Process Portalu. Po zalogowaniu i uruchomieniu zadania „AP10.02 Dorobek naukowy” konieczny jest jedynie wybór typu zgłaszanej pracy (artykuł, streszczenie, rozdział, książka), podanie jej tytułu oraz załączenie pliku pdf. Dodatkowo każdy autor pracy, zatrudniony na Uczelni, ma obowiązek uzupełnić krok „Potwierdzenie dorobku naukowego”, który pojawi się jako zadanie w Process Portalu po opracowaniu zgłoszonej publikacji przez pracownika CIB.

 

 

Skrócona instrukcja zgłaszania publikacji jest dostępna pod adresem: http://bit.ly/PublicUM-instrukcja

W połowie grudnia ruszyły szkolenia prowadzone przez pracowników CIB szczegółowo omawiające cały proces zgłaszania dorobku i potwierdzania autorstwa oraz zgłaszania aktywności i osiągnięć zawodowych (zapisy dostępne są w Intranecie, kafelek „Zapisy na szkolenia”, szkolenie „PublicUM – Repozytorium instytucjonalne jako narzędzie do gromadzenia i upowszechniania własnego dorobku naukowego”) – zapraszamy!

Bardzo prosimy o pilne zgłaszanie do CIB publikacji z roku 2019 (i ew. starszych, zaległych prac) do dnia 7 lutego 2020. Przesłane do PublicUM powinny być jednak jedynie te prace, które nie były jeszcze dostarczone do dotychczas działającej bazy – dorobek z poprzednich lat zostanie w najbliższym czasie zaimportowany do PublicUM i nie należy zgłaszać go ponownie. Na stronie http://bg.umed.lodz.pl/pl/um można sprawdzić, co zostało już wcześniej przesłane do Biblioteki.

Wszystkie aktualnie zgłaszane prace i aktywności (a także prace wcześniejsze) można będzie znaleźć na stronie https://publicum.umed.pl

W razie pytań lub trudności prosimy o kontakt z Odziałem Bibliografii i Bibliometrii CIB

tel.: 42 272 54 21, 42 272 54 08, 798 502 722

e-mail: publicum@umed.lodz.pl

Prosimy także o zgłaszanie nam wszelkich uwag i komentarzy dotyczących zarówno samego procesu przesyłania dorobku do CIB, jak i etapu potwierdzania autorstwa. Uwagi od użytkowników pomogą nam w usprawnianiu procedury rejestracji dorobku Uczelni.