bg.informacja@umed.lodz.pl
(0-42) 272 54 27

Pracownicy UM w Łodzi napisali już ponad 60 000 publikacji!

A- A A+
    Podziel się

Centrum Informacyjno-Biblioteczne informuje, że Bibliografia Publikacja Pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiera już 60 828 opisów!

 

Z tej okazji postanowiliśmy przyznać drobny upominek dla autora, którego praca została zarejestrowana w bazie z numerem 60 000. Jest to artykuł pana dr hab. n. med. Adama Wysokińskiego z Kliniki Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych:

Wysokiński A., Wenlafaksyna w warsztacie psychiatry od niemal 18 lat, Psychiatria. Pismo dla praktyków 2017; 5(11): 49-52.

Baza Bibliografii Pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi obejmuje publikacje naukowe (i inny dorobek pracowników Uczelni) od 2002 r. W bazie rejestrowane są:

  • artykuły naukowe, popularno-naukowe, listy do redakcji, recenzje i inne,
  • monografie, podręczniki i inne wydawnictwa książkowe oraz rozdziały z nich pochodzące,
  • streszczenia zjazdowe polskie i zagraniczne,

a także informacje o otrzymanych nagrodach, o pełnieniu funkcji głównego redaktora czasopism naukowych, o zgłoszonych i otrzymanych patentach, o doktoratach i habilitacjach oraz o innych przejawach działalności naukowej pracowników.

 

Prowadzeniem bazy zajmuje się Oddział Bibliografii i Bibliometrii Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Kontakt:
punktacja@umed.lodz.pl
42 272 54 08 lub 42 272 54 22
ul. Muszyńskiego 2, pok. 3.09