bg.informacja@umed.lodz.pl
(0-42) 272 54 27
A- A A+
    Podziel się

ORCID

Open Researcher and Contributor ID

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, każda osoba, która prowadzi działalność naukową i chce, aby jej osiągnięcia były uwzględniane w ewaluacji, musi posiadać elektroniczny identyfikator naukowca zgodny z międzynarodowymi standardami i za pomocą tego identyfikatora dokonywać bieżącej aktualizacji swoich publikacji.

ORCID to międzynarodowa, otwarta inicjatywa mająca na celu opracowanie i utrzymanie rejestru unikalnych identyfikatorów dla naukowców bez względu na dyscyplinę nauki czy granicę państw.
Identyfikator ORCID jest bezpłatny i dostępny dla osób indywidualnych i instytucji, rozwiązuje problemy z identyfikacją autorów.

Składa się z 16 cyfr podzielonych na 4 części. Przykładowy numer ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3334-2835. ORCID pozwala na linkowanie do innych systemów identyfikujących, tj. Scopus i ResearcherID.

 

  • Jak założyć konto w serwisie ORCID?

 

  • Jak połączyć identyfikator ORCID z bazą Scopus?

 

  • Jak połączyć identyfikator ORCID z bazą Web of Science (ResearcherID)?

W poniższym filmie przejście do bazy Web of Science pokazane jest na przykładzie strony Politechniki Gdańskiej. W większości przypadków pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mają założony identyfikator Researcher ID i nie należy go zakładać ponownie, zatem krok zakładania konta Researcher ID można pominąć.
Przed próbą przesłania danych między ORCID a Researcher ID należy przypisać prace w profilu ResearcherID.

 

Posiadając numer ORCID, należy:

– zgłosić go drogą mailową do Centrum Informacyjno-Bibliotecznego na adres: orcid@umed.lodz.pl (zgłoszenia przyjmowane są tylko drogą mailową),
– połączyć z bazami Web of Science i Scopus,
– aktualizować za każdym razem, kiedy ukaże się nowa publikacja,
– używać podczas wysyłania nowych publikacji do wydawców.
Podczas ewaluacji będą brane pod uwagę jedynie te publikacje naukowca, które zamieszczone będą za pośrednictwem systemu ORCID. Przy użyciu identyfikatora ORCID informacje o publikacjach naukowca pobierane są do systemu POL-on.

W razie pytań bądź problemów prosimy o kontakt:
Izabela Doniec, Agnieszka Rośczak
tel.: 42 272-54-21; 798-502-722
e-mail: orcid@umed.lodz.pl