bg.informacja@umed.lodz.pl
(0-42) 272 54 27
A- A A+
    Podziel się

O nas

Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych, która pełni również funkcję publicznej biblioteki naukowej, działającej na podstawie Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 29 września 2011 roku. Korzystanie w pełnym zakresie z jego usług i zasobów, w tym wypożyczeń, możliwe jest na podstawie legitymacji studenckiej UM lub legitymacji pracowniczej, w przypadku pracowników UM.

Nowocześnie wyposażony budynek mieszczący Centrum Informacyjno-Biblioteczne UM oferuje użytkownikom wi-fi, przestronne strefy relaksu, dwu- i sześcioosobowe pokoje indywidualnej nauki, które można rezerwować w Informatorium na pierwszym piętrze.

Do dyspozycji czytelników oddane zostały stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz sektor stanowisk umożliwiający przeszukiwanie katalogu Centrum.

Znaczna część zbiorów znajduje się w otwartych strefach, gdzie obowiązuje wolny dostęp do półek (układ wg Klasyfikacji NLM).

Samodzielne wypożyczanie oraz zwrot książek możliwe jest dzięki zainstalowanym na parterze i pierwszym piętrze automatom. Informacja na temat lokalizacji książek dostępna jest w katalogu.

Poszczególne księgozbiory, w zależności od grupy docelowej i formy udostępniania oznaczone są różnokolorowymi nalepkami: żółte – księgozbiór studencki, szary – księgozbiór lekarski; pomarańczowy – księgozbiór studencki podręczny, czerwony – księgozbiór lekarski podręczny.

Tematyka zbiorów odpowiada zakresowi dyscyplin reprezentowanych w UM w Łodzi: medycyna, farmacja, stomatologia, pielęgniarstwo, nauki o zdrowiu, medycyna wojskowa, fizjoterapia, biologia, chemia, fizyka, biotechnologia, genetyka, higiena, psychologia kliniczna, dietetyka, socjologia, filozofia, etyka, bioetyka.

Prezentujemy w internecie zdigitalizowany zasób zbiorów pod nazwą Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA (http://cybra.lodz.pl/dlibra),Udostępniane publikacje, m. in. starodruki, wydawnictwa uczelniane, są indeksowane i dostępne przez wyszukiwarki internetowe na poziomie artykułów.

 

Należymy do konsorcjum bibliotek uczelnianych – Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej (ŁASB), powstałej w celu wdrożenia wspólnego systemu automatyzacji pracy bibliotek i prowadzenia centralnego katalogu zasobów łódzkich bibliotek naukowych.

Użytkownicy mogą brać udział w szkoleniach/kursach online (http://kurs.bg.umed.lodz.pl) na platformie edukacyjnej Moodle, pozwalających poznać w praktyce korzystanie z baz danych, czasopism elektronicznych, katalogów komputerowych.

Prowadzimy zajęcia dydaktyczne z Przysposobienia bibliotecznego i Library Training online dla studentów I roku wszystkich kierunków studiów oraz z Informacji naukowej dla doktorantów.