bg.informacja@umed.lodz.pl
(0-42) 272 54 27

Nowości w księgozbiorze studenckim styczeń-kwiecień 2018

A- A A+
  Podziel się

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami w księgozbiorze studenckim (styczeń-kwiecień 2018)

 1. Badania i publikacje w naukach biomedycznych. T. 1, Planowanie i prowadzenie badań / Cezary Watała [et al.]. [Bielsko-Biała] : [alfa]-Medica Press, cop. 2011. W 20.5 B132 T.1 2011
 2. Badania i publikacje w naukach biomedycznych. T. 2, Przygotowywanie publikacji / Cezary Watała [et al.]. [Bielsko-Biała] : [alfa]-Medica Press, cop. 2011. W 20.5 B132 T.2 2011
 3. Badanie palpacyjne układów mięśniowego i kostnego bz uwzględnieniem punktów spustowych, stref odruchowych i stretchingu / Joseph E. Muscolino. Wyd. 2 pol. / red. nauk. Zbigniew Śliwiński. Wrocław : Edra Urban & Partner, cop. 2016. WB 275 M985m 2016a
 4. Biologia farmaceutyczna / Ernst Reinhard ; oprac.: Theodor Dingermann [et al.] ; zdj. Bettina Rahfeld ; [tł.: Aleksandra Kułak, Robert Różański]. Wyd. 1 pol. / red.: Jaromir Budzianowski, Alicja Noculak-Palczewska. Wrocław : MedPharm Polska, cop. 2012. QV 752 R369r 2012a
 5. Biostatystyka [Dokument elektroniczny] : wykorzystanie metod statystycznych w pracy badawczej w naukach biomedycznych /Cezary Watała. Wyd. 2 uzup. i popr. Bielsko-Biała : [alfa]-Medica Press, cop. 2012. WA 950 W324b CDR 2012
 6. Brzuch : podręcznik dla studentów i lekarzy / Jerzy Walocha [et al.]. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. (Anatomia Prawidłowa Człowieka). QS 4 W217b 2013
 7. Chirurgia : repetytorium / Wojciech Noszczyk. Wyd. 1, 7 dodr. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2016. WO 39 N898c 2016d7
 8. Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową / Stefania Jabłońska, Sławomir Majewski. Wyd. 1, 9 dodr. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017. WR 140 J119c 2017d9
 9. Choroby zakaźne i pasożytnicze / redakcja naukowa Anna Boroń-Kaczmarska, Alicja Wiercińska-Drapało. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2017. WC 100 C5514 2017
 10. Clay & Pounds : masaż leczniczy : podstawy anatomiczne i techniki / Laura Allen, David M. Pounds. Wydanie polskie / redakcja naukowa Jerzy Walocha. Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright 2018. WB 537 A427c 2018a
 11. Czaszka : podręcznik dla studentów i lekarzy / Jerzy Walocha [et al.]. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. (Anatomia Prawidłowa Człowieka). QS 4 W217c 2013
 12. Diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej / pod red. Renaty Górskiej ; aut. Olga Androsz-Kowalska [et al.]. Otwock : Med Tour Press International, 2011. WU 141 D536 2011
 13. Fizjoterapia / Gisela Ebelt-Paprotny, Roman Preis (red.). Wyd. 2 pol. / red. Edward Saulicz. Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2012. WB 460 L5335 2012a
 14. Fizjoterapia kliniczna w geriatrii / [red.] Andrew A. Guccione, Rita A. Wong, Dale Avers. Wyd. 1 pol. / pod red. Marka Żaka i Zbigniewa Śliwińskiego. Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2014. WB 460 G369 2014a
 15. Immunoonkologia / pod redakcją Piotra Wysockiego. Gdańsk : VM Media VM Group Via Medica,| 2016. QW 940 I33 2016
 16. Interakcje z lekami stosowanymi w onkologii / Grzegorz Demski, Maria Wójcik-Jawień, Mirosława Demska. Płaska ; Nadarzyn : Aurea Pharma, 2013. QV 38 D389i 2013
 17. Kariologia współczesna : postępowanie kliniczne / pod red. Danuty Piątowskiej ; aut. Danuta Piątowska [et al.]. Otwock : Med Tour Press International, cop. 2009. WU 270 K186 2009
 18. Kinezyterapia. T. 1, Zarys podstaw teoretycznych i diagnostyka w kinezyterapii / pod red. Andrzeja Zembatego. Kraków : Wydaw. „Kasper”, 2002. WB 541 K51 T.1 2002
 19. Kinezyterapia. T. 2, Ćwiczenia kinezyterapii i metody kinezyterapeutyczne / pod red. Andrzeja Zembatego. Kraków : Wydaw. „Kasper”, 2003. . WB 541 K51 T.2 2003
 20. Klatka piersiowa : podręcznik dla studentów i lekarzy / Jerzy Walocha [et al.]. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. (Anatomia Prawidłowa Człowieka). QS 4 W217kp 2013
 21. Kończyna górna, kończyna dolna : podręcznik dla studentów i lekarzy / Jerzy Walocha [et al.]. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. (Anatomia Prawidłowa Człowieka). QS 4 W217kg 2013
 22. Masaż : teoria i praktyka : podręcznik dla masażystów i fizjoterapeutów / Monika Gwardzik. Wyd. 2. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne ESAN, 2016. WB 537 G994m 2016
 23. Masaż klasyczny / Adam Zborowski. Wyd. 4 zm. i uzup. Kraków : Wydawnictwo AZ, cop. 2008. WB 537 Z427m 2008
 24. Masaż leczniczy : bóle dolnego odcinka kręgosłupa i miednicy / Leon Chaitow, Sandy Fritz. Wyd. 1 pol. dodr. / red. Artur Dziak. Wrocław : Edra Urban & Partner, cop. 2017. WE 755 C435m 2017a
 25. Memorix anatomia : polsko-angielsko-łacińskie mianownictwo anatomiczne / Radovan Hudák, David Kachlík, Ondřej Volný i in. ; redakcja wydania polskiego Bogdan Ciszek, Krzysztof Krasucki. Wrocław : Edra Urban & Partner, cop. 2017. QS 15 H883m 2017a
 26. Metody terapii manualnej w leczeniu dysfunkcji powięziowych / redakcja Leon Chaitow ; współautorzy Julian M. Baker. Wydanie polskie / redakcja Edward Saulicz. Wrocław : Edra Urban & Partner, cop. 2015. WE 550 B167f 2015a
 27. Miednica : podręcznik dla studentów i lekarzy / [aut. Jerzy Walocha et al.]. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. (Anatomia Prawidłowa Człowieka). QS 4 W217m 2013
 28. Mięśniowo-powięziowe punkty spustowe : diagnostyka, terapia, działanie / Heidi Tanno-Rast. Wyd. pol. / redakcja Edward Saulicz. Wrocław : Edra Urban & Partner, cop. 2016. WE 550 T167p 2016a
 29. Mosby PSB dla masażystów : praktycznie, szczegółowo, błyskawicznie / red. Sandy Fritz. Wyd. 1 pol. / red. Rafał Gnat. Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2010. WB 537 M894 2010a
 30. Neonatologia i opieka nad noworodkiem. 1 / Janusz Świetliński; autorzy: Katarzyna Kosmala, Ewa Musialik-Świetlińska, Katarzyna Pietras, Joanna Wilk-Tyl. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. WS 420 S976n T.1 2016
 31. Neonatologia i opieka nad noworodkiem. 2 / Janusz Świetliński ; autorzy: Elżbieta Baranowska i 13 pozostałych. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2017. WS 420 S976n T.2 2016
 32. Ortopedia i traumatologia : podręcznik dla studentów medycyny / redakcja Andrzej Nowakowski, Tomasz Mazurek ; autorzy Marcin Błoński [i 59 pozostałych] ; Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Poznań : Wydaw. Naukowe Exemplum,| 2017. WE 168 B654o 2017
 33. Osteologia : podręcznik dla studentów i lekarzy / J. Walocha [et al.]. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. (Anatomia Prawidłowa Człowieka). QS 4 W217o 2013
 34. Ośrodkowy układ nerwowy : podręcznik dla studentów i lekarzy / Jerzy Walocha [et al.]. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. (Anatomia Prawidłowa Człowieka). QS 4 W217ou 2013
 35. Otorynolaryngologia : podręcznik dla studentów i specjalizujących się lekarzy / redakcja naukowa J. Bożydar Latkowski. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2017. WV 140 O88715 2017
 36. Patofizjologia : repetytorium / Dominika Kanikowska, Janusz Witowski. Wydanie I. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018. Podręcznik adresowany szczególnie dla studentów kierunków paramedycznych. QZ 140 K16p 2018
 37. Periodontologia współczesna / pod red. Renaty Górskiej, Tomasza Konopki. Otwock : Med Tour Press International, cop. 2013. WU 240 P4454 2013
 38. Pielęgniarstwo geriatryczne / Robert Błaszczak, Iwona Dominiak, Anna Wojtczak. Wyd. 2 popr. i uzup. Sopot : Edumetriq Sp. z o.o. Akademia Ochrony Zdrowia, 2017. WY 152 B644p 2017
 39. PNF w praktyce : ilustrowany przewodnik / Susan S. Adler, Dominiek Beckers, Math Buck ; [red. nauk. wyd. pol. Mirosław Kokosz, Ewa Górna]. Wyd. 4 w pełni zaktaulizowane. Błonie : DB Publishing, 2014. WB 541 A237p 2014 a
 40. Podręcznik radiologii = Learning Radiology / William Herring ; redakcja wydania I polskiego Marek Sąsiadek. Wydanie 1 polskie, dodruk. Wrocław : Elsevier Urban & Partner, copyright 2017. WN 200 H567L 2017ad
 41. Podstawy masażu leczniczego / Zygmunt Prochowicz. Wydanie V, 10 dodruk. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. WB 537 P963p 2015d10
 42. Psychoonkologia w praktyce klinicznej / Krystyna de Walden-Gałuszko. Wyd. 1, 5 dodr. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. QZ 200 W162p 2015d5
 43. Segmentarny masaż leczniczy : teoria i praktyka / Leszek Magiera, Tadeusz Kasperczyk. Wyd. 2 popr. Kraków : Wydawnictwo Bio-Styl, 2014. WB 537 M194s 2014
 44. Stachury i Domagały Patologia : znaczy słowo o chorobie. T. 1 / Wenancjusz Domagała [i 14 pozostałych] ; Polska Akademia Umiejętności. Wydział Lekarski. Wyd. 3 zm. i popr. Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2016. QZ 4 S775 p T.1 2016
 45. Szyja i głowa : podręcznik dla studentów i lekarzy / [aut.: Jerzy Walocha et al.]. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. (Anatomia Prawidłowa Człowieka). QS 4 W217s 2013
 46. Terapia manualna : poradnik wykonywania ćwiczeń / Herbert Frisch, Jacques Roex. Wyd. 2, dodr. 5. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. WB 535 F917e 2016ad5
 47. Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni : badanie, objawy, testy /|cKlaus Buckup, Johannes Buckup. Wydanie 4 – 5 dodruk / redakcja naukowa wydania polskiego Dariusz Białoszewski, Anna Słupik. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018. WE 141 B926k 2018ad5
 48. Whittle : analiza chodu / red. David Levine, Jim Richards, Michael W. Whittle. Wyd. 1 pol. / red. Rafał Gnat. Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2014. WE 103 W6273 2014a
 49. Wielka fizjoterapia. T. 1 / pod red. Zbigniewa Śliwińskiego i Aleksandra Sieronia przy współpr. red. Agaty Stanek. Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2014. WB 460 W6465 T.1 2014
 50. Wielka fizjoterapia. T. 2 / pod red. Zbigniewa Śliwińskiego i Aleksandra Sieronia przy współpr. red. Marka Żaka. Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2014. . WB 460 W6465 T.2 2014
 51. Wielka fizjoterapia. T. 3 / pod red. Zbigniewa Śliwińskiego i Aleksandra Sieronia przy współpr. red. Jana Szczegielniaka. Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2014. WB 460 W6465 T.3 2014
 52. Współczesna stomatologia wieku rozwojowego / pod redakcją Doroty Olczak-Kowalczyk, Joanny Szczepańskiej i Urszuli Kaczmarek. Otwock : Wydawnictwo Med Tour Press International, 2017. WU 480 B675w 2017
 53. Zaburzenia ruchowe u dzieci / Harvey S. Singer [et al.]. Wyd. 1 polskie / Sergiusz Jóźwiak. Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2011. WS 340 M935 2011a