bg.informacja@umed.lodz.pl
(0-42) 272 54 27

MNiSW opublikowało nowy wykaz czasopism naukowych

A- A A+
    Podziel się

Po roku od rozpoczęcia prac mających na celu wprowadzenie zmian w polskim systemie ewaluacji nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowy „Wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych”. Lista zawiera informacje o tytułach i przyznanych punktach za publikację, a także określa dyscypliny, do których zaliczono źródło. W wykazie ostatecznie ujęto 30 676 pozycji (w tym 29 037 czasopism naukowych i 1 639 materiałów z konferencji).

Główne zmiany:

  • Uczelnie oceniane będą w ramach dyscyplin, a nie jednostek organizacyjnych (np. wydziałów).
  • Punkty przyznane poszczególnym tytułom zostały określone przez 44 zespoły doradcze w oparciu o różne wskaźniki bibliometryczne.  

Więcej szczegółowych informacji o metodologii oceny źródeł przyjętej dla nowego wykazu czasopism, a także o przebiegu procesu powstawania wykazu, można przeczytać w oficjalnych materiałach Ministerstwa.