bg.informacja@umed.lodz.pl
(0-42) 272 54 27
A- A A+
    Podziel się

Linki

BIBLIOTEKI

→ Biblioteki uczelni medycznych

Biblioteka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Biblioteka Medyczna Collegium Medicum w Bydgoszczy

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Biblioteka Medyczna Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

→ Biblioteki specjalistyczne w Polsce i na świecie

Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie

Biblioteka Naukowa Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

Dział Informacji Naukowej Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

National Library of Medicine (USA)

The Royal Society of Medicine – The Library

Cambridge University Medical Library

 

SŁOWNIKI, ONTOLOGIE MEDYCZNE

MeSH – Medical Subject Headings

Klasyfikacja NLM

UMLS Methathesaurus

Klasyfikacje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Klasyfikacje – WHO

Medical Dictionary

 

ZBIORY CYFROWE

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Cyfrowa Biblioteka Medyczna

Polska Bibliografia Lekarska

Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Medycznej w Łodzi

Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

PubMed Tutorials

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions

PROSPERO – International prospective register of systematic reviews

TRIP – Turning Research Into Practice

Creative Commons Polska

Hematoonkologia – portal

Supercourse – globalne repozytorium wykładów z zakresu zdrowia publicznego i prewencji chorób

MDPI (Molecular Diversity Preservation International)

World Health Organization

Esculap – portal medyczny dla lekarzy

MEDtube – baza filmów medycznych

Medscape

RxList – baza farmakologiczna

Medycyna Praktyczna

OpenMedica

PSJD – Polish Scientific Journal Database

Europe PubMed Central

Critically Appraised Topics

Wirtualne Muzeum Anatomii Człowieka

AnatomyZone

Human Body Maps

BioDigital

Europe PMC – repozytorium

Grey’s Anatomy online

InterBody

Anatomiczny – blog

Finding and Appraising the Evidence

 

INNE

Przysięga Hipokratesa – formy przysięgi od starożytności aż do dziś

Kodeks Etyki Lekarskiej

Kodeks Etyki Farmaceuty – Aptekarza RP

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Naczelna Izba Lekarska

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Health On the Net (HON) – Kodeks postępowania HONcode

HONcode – Zasady wiarygodnej informacji zdrowotnej

The Cochrane Collaboration

Centre of Evidence-Based Medicine