bg.informacja@umed.lodz.pl
(0-42) 272 54 27

Identyfikator naukowca ORCID

A- A A+
    Podziel się
W Zarządzeniu Rektora nr 72/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami – ORCID, zobowiązuje się nauczycieli akademickich, inne osoby prowadzące zajęcia, pracowników prowadzących działalność naukową, pracowników biorących udział w jej prowadzeniu oraz doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do uzyskania elektronicznego identyfikatora naukowca z międzynarodowymi standardami – ORCID, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2018 r.
 
Więcej informacji: http://cib.umed.lodz.pl/orcid