bg.informacja@umed.lodz.pl
(0-42) 272 54 27
A- A A+
    Podziel się

Bibliografia

PublicUM – https://publicum.umed.lodz.pl

  • PublicUM to system informacji o działalności naukowej pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • Gromadzi dane o dorobku naukowym pracowników Uczelni, ich aktywnościach i osiągnięciach
  • Stanowi część InterScienceCloud – platformy, która będzie gromadzić, porządkować i w przyjazny sposób udostępniać informacje o publikacjach, danych badawczych, projektach, patentach, wdrożeniach, aparaturze medycznej, zdigitalizowanych obiektach medycznych i innych obszarach związanych z działalnością naukową Uczelni
  • Będzie stanowiło podstawę dla sprawozdawczości do MNiSW, umożliwi generowanie raportów i zestawień na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Uczelni

Zgłaszanie dorobku do PublicUM

  • Wyłącznie przez Process Portal -> AP10.02 -> Dodanie publikacji / Dodanie aktywności / Dodanie osiągnięcia
  • Publikację może zgłosić każdy pracownik Uczelni, który ma dostęp do Process Portalu, aktywności i osiągnięcia zawodowe powinna zgłaszać osoba, której one dotyczą
  • Aby zgłosić publikację konieczny jest wybór typu zgłaszanej pracy (artykuł, streszczenie, rozdział, książka), podanie jej tytułu oraz – obowiązkowo – załączenie pliku pdf z treścią pracy
  • Każdy autor publikacji zatrudniony na Uczelni jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia „Potwierdzenie dorobku naukowego”, które pojawi się jako zadanie w Process Portalu po opracowaniu zgłoszonej publikacji przez pracownika CIB


Instrukcja

Szczegółowa oraz skrócona wersja instrukcji zgłaszania dorobku naukowego oraz aktywności i osiągnięć zawodowych dostępne są na głównej stronie PublicUM.

 

Dotychczasowa baza dorobku naukowego pracowników Uczelni

Wszystkie publikacje z dotychczasowej bazy dorobku naukowego zostały zaimportowane do PublicUM i są sukcesywnie dołączane do profili autorów. Nie ma już możliwości zgłaszania do niej prac i od sierpnia 2019 roku nie jest aktualizowana.