bg.informacja@umed.lodz.pl
(0-42) 272 54 27
A- A A+
  Podziel się

Bibliografia

PublicUM – https://publicum.umed.lodz.pl

 • PublicUM to system informacji o działalności naukowej pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Gromadzi dane o dorobku naukowym pracowników Uczelni, ich aktywnościach i osiągnięciach
 • Stanowi część InterScienceCloud – platformy, która będzie gromadzić, porządkować i w przyjazny sposób udostępniać informacje o publikacjach, danych badawczych, projektach, patentach, wdrożeniach, aparaturze medycznej, zdigitalizowanych obiektach medycznych i innych obszarach związanych z działalnością naukową Uczelni
 • Będzie stanowiło podstawę dla sprawozdawczości do MNiSW, umożliwi generowanie raportów i zestawień na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Uczelni

Zgłaszanie dorobku do PublicUM

 • Wyłącznie przez Process Portal -> AP10.02 -> Dodanie publikacji / Dodanie aktywności / Dodanie osiągnięcia
 • Publikację może zgłosić każdy pracownik Uczelni, który ma dostęp do Process Portalu, aktywności i osiągnięcia zawodowe powinna zgłaszać osoba, której one dotyczą
 • Aby zgłosić publikację konieczny jest wybór typu zgłaszanej pracy (artykuł, streszczenie, rozdział, książka), podanie jej tytułu oraz – obowiązkowo – załączenie pliku pdf z treścią pracy
 • Każdy autor publikacji zatrudniony na Uczelni jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia „Potwierdzenie dorobku naukowego”, które pojawi się jako zadanie w Process Portalu po opracowaniu zgłoszonej publikacji przez pracownika CIB


Instrukcja

 • Szczegółowa oraz skrócona wersja instrukcji zgłaszania dorobku naukowego oraz aktywności i osiągnięć zawodowych dostępne są na głównej stronie PublicUM.
 • Nagranie webinarium z dn. 4.08.2020 „PublicUM – Repozytorium instytucjonalne jako narzędzie do gromadzenia i upowszechniania własnego dorobku naukowego” można obejrzeć tutaj: Webinarium-publicum
 • Odpowiedzi na często zadawane pytania można znaleźć tutaj: FAQ PublicUM

 

Dotychczasowa baza dorobku naukowego pracowników Uczelni

Wszystkie publikacje z dotychczasowej bazy dorobku naukowego zostały zaimportowane do PublicUM i są sukcesywnie dołączane do profili autorów. Nie ma już możliwości zgłaszania do niej prac i od sierpnia 2019 roku nie jest aktualizowana.

 

 

Baza PublicUM powstała w ramach projektu InterScienceCloud. Projekt „InterScienceCloud” – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (POPC.02.03.01-00-0020/17) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.