bg.informacja@umed.lodz.pl
(0-42) 272 54 27

Dowiedz się więcej o SciVal

A- A A+
    Podziel się

Dowiedz się więcej o SciVal

Zarejestruj się na godzinne szkolenie on-line!

Webinaria mają charakter modułowy. Na początku każdego webinarium zostaną w skrócie zaprezentowane różne możliwości SciVal (5 minut), potem nastąpi prezentacja dwóch modułów (każdy po 20 minut) a na koniec pozostanie czas na pytania uczestników (15 minut).

SciVal – Wprowadzenie: Autor + Instytucja


Zarejestruj się!

Poniedziałek 5 marca @ 10:00
Środa 7 marca  @ 13:00
Środa 14 marca @ 10:00
Czwartek 15 marca @ 12:00


Autor – Analiza dorobku

Czym jest profil autora w Scopus i SciVal i jak go używać?
Jak analizować dorobek autora?
Jak porównać  swój dorobek z autorami z tej samej dyscypliny?
Co to jest ORCID i jak go połączyć z profilem autora w Scopus i SciVal?

Instytucja  – Obraz naszej instytucji w świecie

Jak prezentuje się obraz mojej instytucji w świecie?
Jakie są silne strony mojej instytucji?
Jakie dyscypliny, wg OECD, wypadają najlepiej?
Jacy autorzy mają największy wpływ?

 

SciVal – Wprowadzenie: Dyscypliny + Ewaluacja


Zarejestruj się!

Poniedziałek 5 marca @ 15:00
Środa 7 marca @ 10:00
Środa 14 marca @ 13:00
Czwartek 15 marca @ 9:00


Dyscypliny – Analiza dyscypliny naukowej wg różnych klasyfikacji

Jak korzystać z klasyfikacji dyscyplin naukowych?
Jakie są klasyfikacje dyscyplin w Scopus i SciVal?
Jak analizować obszary badawcze?
Jak identyfikować wiodących autorów, instytucje i czasopisma dla danej dyscypliny?

Ewaluacja – Porównania instytucji i autorów

Z jakich wskaźników warto korzystać?
Jak porównać dorobek dyscypliny w różnych instytucjach?
Porówanie do średniej światowej czy do krajowej?